Polityka prywatności

Wprowadzenie

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie przepływem zamówień („ProcurementFlow.com”, „my” lub „nas”), nasza witryna internetowa pod adresem www.procurementflow.com („Witryna”) oraz wszystkie powiązane witryny internetowe, oprogramowanie do pobrania, aplikacje mobilne (w tym aplikacje na tablety) oraz inne świadczone przez nas usługi, w których wyświetlany jest link do niniejszej Polityki prywatności oraz wszelka inna komunikacja z osobami prywatnymi pisemne lub ustne środki, takie jak e-mail lub telefon (łącznie, wraz z Witryną, naszą „Usługą”) obsługiwane przez Procurement Flow OÜ.

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje informacje, które zbieramy w Serwisie lub za jego pośrednictwem, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy takie informacje oraz kroki, które podejmujemy w celu ochrony takich informacji. Odwiedzając Witrynę, kupując lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na praktyki dotyczące prywatności opisane w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka jest włączona i podlega Warunkom świadczenia usług dotyczących przepływu zamówień. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Warunkach świadczenia usług w ramach przepływu zamówień.

1. Definicje

2. Informacje, które zbieramy w serwisie

Gromadzimy różne rodzaje informacji z lub za pośrednictwem Usługi. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Flow Procurement jest przede wszystkim konieczność przetwarzania w celu świadczenia Usługi zgodnie z Warunki usługi oraz że przetwarzanie odbywa się w uzasadnionych interesach Procurement Flow, które zostały wyjaśnione w sekcji „Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje” niniejszej Polityki. Możemy również przetwarzać dane za twoją zgodą, prosząc o to w razie potrzeby.

Informacje dostarczone przez użytkownika . Podczas korzystania z Usługi, jako Użytkownik lub Gość, możesz podać, a my możemy gromadzić Dane osobowe. Przykłady danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu komórkowego oraz dane karty kredytowej lub inne informacje rozliczeniowe. Dane osobowe obejmują również inne informacje, takie jak obszar geograficzny lub preferencje, gdy takie informacje są powiązane z informacjami identyfikującymi konkretną osobę. Możesz przekazywać nam dane osobowe na różne sposoby w serwisie. Na przykład, gdy rejestrujesz się w celu założenia Konta, korzystaj z Usługi, publikuj Dane Klienta, wchodź w interakcje z innymi użytkownikami Usługi za pośrednictwem funkcji komunikacji lub przesyłania wiadomości lub wysyłaj do nas zapytania związane z obsługą klienta.

Informacje gromadzone przez klientów . Klient lub Użytkownik może przechowywać lub przesyłać do Danych klienta usługi. Przepływ zamówień nie ma bezpośredniego związku z osobami, których dane osobowe są przechowywane w ramach danych klienta. Każdy Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie swoich klientów i osób trzecich o celu, w jakim Klient gromadzi ich Dane osobowe oraz o tym, jak te Dane osobowe są przetwarzane w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem w ramach Danych klienta.

Informacje „automatycznie zbierane” . Gdy Użytkownik lub Odwiedzający korzysta z Usługi, możemy automatycznie rejestrować pewne informacje z urządzenia Użytkownika lub Odwiedzającego za pomocą różnych rodzajów technologii, w tym plików cookie, „wyczyść gify” lub „sygnalizatory internetowe”. Te „automatycznie zbierane” informacje mogą obejmować adres IP adres lub inny adres lub identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i / lub typ urządzenia, strony internetowe lub witryny odwiedzane tuż przed lub tuż po skorzystaniu z Usługi, strony lub inną treść, którą Użytkownik lub Odwiedzający przegląda lub wchodzi w interakcję z Usługą oraz daty i godziny wizyty, dostępu lub korzystania z Usługi. Możemy również wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji dotyczących interakcji użytkownika lub użytkownika z wiadomościami e-mail, takich jak to, czy gość lub użytkownik otwiera, klika lub przesyła wiadomość dalej. Informacje te są gromadzone od wszystkich użytkowników i odwiedzających.

Zintegrowane usługi . Możesz mieć możliwość uzyskania dostępu do Usługi lub zarejestrowania się w niej za pomocą nazwy użytkownika i haseł do niektórych usług świadczonych przez strony trzecie (każda, „Usługa zintegrowana”), na przykład za pośrednictwem konta Google lub w przeciwnym razie mają możliwość autoryzacji Usługi Zintegrowanej w celu dostarczenia nam danych osobowych lub innych informacji. Upoważniając nas do połączenia z Usługą Zintegrowaną, upoważniasz nas do dostępu do Twojego imienia i nazwiska, adresu (adresów) e-mail, daty urodzenia, płci, aktualnego miasta, adresu URL zdjęcia profilowego i innych informacji udostępnianych nam przez Usługę Zintegrowaną i innych informacji oraz do korzystania i ujawniania go zgodnie z niniejszymi Zasadami. Powinieneś sprawdzić swoje ustawienia prywatności w każdej usłudze zintegrowanej, aby zrozumieć, jakie informacje udostępnia nam usługa zintegrowana, i wprowadzić odpowiednie zmiany. Przed użyciem usług i połączeniem się z naszą Usługą należy dokładnie zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności każdej Zintegrowanej Usługi.

Informacje z innych źródeł . Możemy uzyskiwać informacje, w tym Dane osobowe, od stron trzecich i źródeł innych niż Usługa, takich jak nasi partnerzy, reklamodawcy, agencje ratingowe i Usługi Zintegrowane. Jeśli połączymy lub powiążemy informacje z innych źródeł z Danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem Usługi, będziemy traktować połączone informacje jako Dane Osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami.

3. Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Używamy gromadzonych informacji na różne sposoby w celu świadczenia Usługi i prowadzenia naszej działalności, w tym:

Operacje

Używamy informacji - innych niż Dane klienta - do obsługi, utrzymania, ulepszania i zapewniania wszystkich funkcji Usługi, w celu świadczenia usług i informacji, o które prosisz, w celu odpowiedzi na komentarze i pytania oraz w celu zapewnienia wsparcia użytkownikom Usługi. Przetwarzamy Dane Klienta wyłącznie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez odpowiedniego Klienta lub Użytkownika.

Ulepszenia

Używamy informacji - innych niż Dane Klienta - do zrozumienia i analizy trendów użytkowania i preferencji naszych Gości i Użytkowników, do ulepszenia Usługi oraz do opracowania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności. Jeżeli ten cel wymaga Przetwarzania Zamówień do przetwarzania Danych klienta, dane będą wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej lub zbiorczej.

Komunikacja

Możemy używać adresu e-mail użytkownika lub użytkownika lub innych informacji - innych niż dane klienta - do kontaktowania się z tym gościem lub użytkownikiem (i) w celach administracyjnych, takich jak obsługa klienta, w celu rozwiązania problemu naruszenia własności intelektualnej, prawa do prywatności lub problemów zniesławienia związanych z Dane Klienta lub Dane Osobowe zamieszczone w Usłudze lub (ii) z aktualizacjami promocji i wydarzeń związanych z produktami i usługami oferowanymi przez nas i osoby trzecie, z którymi współpracujemy. Możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek komunikatów promocyjnych zgodnie z opisem poniżej w części „Twoje wybory”.

Pliki cookie i technologie śledzenia

Używamy automatycznie gromadzonych informacji i innych informacji zebranych w Serwisie za pomocą plików cookie i podobnych technologii w celu: (i) personalizacji naszej Usługi, takiej jak zapamiętywanie informacji użytkownika lub Odwiedzającego, aby Użytkownik lub Odwiedzający nie musiał ponownie wprowadzać go podczas wizyta lub kolejne wizyty; (ii) dostarczać spersonalizowane reklamy, treści i informacje; (iii) monitorować i analizować skuteczność Usług i działań marketingowych stron trzecich; (iv) monitorować zagregowane wskaźniki użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i przeglądanych stron; oraz (v) śledzić wpisy, zgłoszenia i status we wszelkich promocjach lub innych działaniach w Usłudze.

Analityka

Używamy Google Analytics do mierzenia i oceny dostępu do ruchu publicznego w Witrynie oraz ruchu na nim, a także do tworzenia raportów nawigacji dla użytkowników dla administratorów naszej Witryny. Google działa niezależnie od nas i ma własną politykę prywatności, którą zalecamy przejrzeć. Google może wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem Google Analytics do oceny aktywności użytkowników i odwiedzających w naszej Witrynie.

Podejmujemy środki w celu ochrony informacji technicznych gromadzonych podczas korzystania z Google Analytics. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania wiedzy technicznej w celu rozwiązania problemów technicznych, administrowania Witryną i określenia preferencji odwiedzających; ale w takim przypadku dane będą miały postać niemożliwą do zidentyfikowania. Nie wykorzystujemy żadnej z tych informacji do identyfikacji Odwiedzających lub Użytkowników.

4. Komu ujawniamy informacje

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce nie będziemy celowo ujawniać danych osobowych ani danych klienta, które gromadzimy lub przechowujemy w Usłudze stronom trzecim bez zgody odpowiedniego Odwiedzającego, Użytkownika lub Klienta. Możemy ujawnić informacje stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, a także w następujących okolicznościach:

Nieograniczone informacje

Wszelkie informacje, które dobrowolnie zdecydujesz się dołączyć do obszaru publicznego usługi, takie jak strona profilu publicznego, będą dostępne dla każdego użytkownika lub użytkownika, który ma dostęp do tych treści.

Usługodawcy

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy świadczą dla nas serwisy internetowe, tworzenie aplikacji, hosting, utrzymanie i inne usługi. Te osoby trzecie mogą mieć dostęp lub przetwarzać Dane osobowe lub Dane klienta w ramach świadczenia nam tych usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tych, które są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania ich funkcji, a nasze umowy z nimi wymagają od nich zachowania poufności takich informacji.

Informacje niemożliwe do zidentyfikowania

Możemy udostępniać stronom trzecim pewne automatycznie gromadzone, agregowane lub w inny sposób nieidentyfikujące danych informacje dla różnych celów, w tym (i) przestrzegania różnych obowiązków sprawozdawczych; (ii) w celach biznesowych lub marketingowych; lub (iii) aby pomóc takim stronom w zrozumieniu zainteresowań, nawyków i wzorców użytkowania naszych Klientów, Użytkowników i Odwiedzających w odniesieniu do niektórych programów, treści, usług i / lub funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Usługi.

Egzekwowanie prawa, proces prawny i zgodność

Możemy ujawnić Dane osobowe lub inne informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w odpowiedzi na prawomocne orzeczenie sądu, wezwanie sądowe lub inne wezwanie lub nakaz rządowy, lub w inny sposób współpracować z organami ścigania lub innymi organami rządowymi.

Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia danych osobowych lub innych informacji, które naszym zdaniem w dobrej wierze są odpowiednie lub konieczne do (i) podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością, (ii) ochrony siebie lub innych przed nieuczciwym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub działaniem , (iii) badać i bronić się przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich, (iv) chronić bezpieczeństwo lub integralność Usługi oraz wszelkich udogodnień lub sprzętu wykorzystywanego do udostępniania Usługi, lub (v) chronić naszą własność lub inne prawne prawa, egzekwować nasze umowy lub chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo innych osób.

Zmiana właściciela

Informacje o użytkownikach i odwiedzających, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach połączenia, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalność, bankructwo lub zarząd komisyjny, w ramach których informacje są przekazywane jednej lub większej liczbie stron trzecich jako jeden z naszych aktywów biznesowych i tylko wtedy, gdy odbiorca danych użytkownika lub odwiedzających zobowiązuje się do polityki prywatności, której warunki są zasadniczo zgodne z niniejszą polityką prywatności.

Dane klienta mogą być fizycznie lub elektronicznie przekazywane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach połączenia, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, upadłości lub upadłości w które informacje są przekazywane jednej lub większej liczbie stron trzecich jako jeden z naszych aktywów biznesowych, wyłącznie w celu kontynuacji działania Usługi i tylko wtedy, gdy odbiorca Danych klienta zobowiązuje się do Polityki prywatności, która ma warunki zasadniczo zgodne z tym Polityka prywatności.

5. Twoje wybory

Dostęp, korekta, usunięcie

Szanujemy Twoje prawa do prywatności i zapewniamy Ci rozsądny dostęp do Danych osobowych, które mogłeś podać poprzez korzystanie z Usług. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do jakichkolwiek innych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, lub poprosić o usunięcie wszelkich informacji o tobie, które uzyskaliśmy z Usługi Zintegrowanej, możesz skontaktować się z nami, jak określono w „Jak się z nami skontaktować” Sekcja. Na twoją prośbę wszelkie odniesienia do ciebie zostaną usunięte lub zablokowane w naszej bazie danych.

Możesz zaktualizować, poprawić lub usunąć informacje o koncie i preferencje w dowolnym momencie, wchodząc na stronę ustawień konta w Usłudze. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie zmiany, które wprowadzisz, zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym terminie, możemy zachować wszystkie informacje, które przesyłasz w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, wypełniania obowiązków prawnych lub gdzie w innym przypadku zasadnie uważamy, że mamy uzasadniony powód, aby to zrobić.

Możesz odmówić udostępnienia nam niektórych Danych osobowych, w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych funkcji i funkcjonalności Usługi.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, z uzasadnionych powodów, chyba że obowiązujące prawo dopuszcza inaczej.

To postanowienie nie ma zastosowania do danych osobowych, które są częścią danych klienta. W takim przypadku zarządzanie danymi klienta podlega własnej polityce prywatności klienta, a wszelkie żądania dostępu, korekty lub usunięcia należy kierować do klienta odpowiedzialnego za przesyłanie i przechowywanie takich danych do usługi.

Informacje nawigacyjne

Możesz zrezygnować z gromadzenia informacji nawigacyjnych dotyczących Twojej wizyty w Witrynie przez Google Analytics, korzystając z Funkcja rezygnacji z Google Analytics .

Rezygnacja z komunikacji komercyjnej

Jeśli otrzymujesz od nas komercyjne wiadomości e-mail, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail lub w inny sposób zmienisz charakter lub częstotliwość otrzymywanych od nas wiadomości promocyjnych, przetworzenie Twojego żądania może potrwać do dziesięciu (10) dni roboczych. Ponadto, nawet po rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości handlowych, będziesz nadal otrzymywać od nas wiadomości administracyjne dotyczące Usługi.

Przepływ zamówień nie ma bezpośredniego związku z klientami klienta lub osobami trzecimi, których dane osobowe mogą przetwarzać w imieniu klienta. Osoba, która chce uzyskać dostęp lub stara się poprawić, poprawić, usunąć niedokładne dane lub wycofać zgodę na dalszy kontakt, powinna skierować swoje zapytanie do Klienta lub Użytkownika, z którym ma bezpośredni kontakt. Jeśli klient zażąda przepływu zamówień w celu usunięcia danych, odpowiemy na jego żądanie w ciągu trzydziestu (30) dni. Usuniemy, poprawimy lub zablokujemy dostęp do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy, tylko jeśli otrzymamy pisemne żądanie od klienta, który jest odpowiedzialny za takie dane osobowe, chyba że mamy prawne prawo do zachowania takich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zachowania kopii takich danych do celów archiwizacji lub do obrony naszych praw w sporach sądowych. Wszelkie takie żądania dotyczące Danych klienta należy rozpatrywać w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować” i zawierać wystarczające informacje do przepływu zamówień w celu zidentyfikowania klienta lub jego klienta lub strony trzeciej oraz informacje do usunięcia lub zmiany.

6. Usługi stron trzecich

Usługa może zawierać funkcje lub linki do stron internetowych i usług świadczonych przez strony trzecie. Wszelkie informacje, które podajesz w witrynach lub usługach stron trzecich, są przekazywane bezpośrednio operatorom takich usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takie istnieją, regulującym prywatność i bezpieczeństwo, nawet jeśli są dostępne za pośrednictwem Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa oraz polityki witryn lub usług stron trzecich, do których linki lub dostęp są dostarczane za pośrednictwem Usługi. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

7. Reklama oparta na zainteresowaniach

Reklama oparta na zainteresowaniach to gromadzenie danych z różnych źródeł i na różnych platformach w celu przewidywania preferencji lub zainteresowań danej osoby oraz dostarczania tej osobie lub jej komputerowi, smartfonowi lub tabletowi reklam opartych na jej / jej założonych preferencjach lub zainteresowanie wynikające z gromadzenia danych dotyczących tej osoby lub innych osób, które mogą mieć podobny profil lub podobne zainteresowania.

Współpracujemy z różnymi stronami trzecimi w celu zrozumienia profili osób, które najprawdopodobniej będą zainteresowane produktami lub usługami Procurement Flow, abyśmy mogli wysyłać im e-maile promocyjne lub wyświetlać im nasze reklamy na stronach internetowych i aplikacje mobilne innych podmiotów.

Te strony trzecie obejmują: (a) sieci reklamowe, które zbierają informacje o zainteresowaniach osoby, gdy ta osoba przegląda lub wchodzi w interakcję z jedną z jego reklam; (2) partnerzy atrybucji, którzy mierzą skuteczność niektórych reklam; oraz (3) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje, gdy dana osoba przegląda lub wchodzi w interakcję z jedną z ich reklam.

We współpracy z tymi stronami trzecimi zbieramy informacje o naszych klientach, potencjalnych klientach i innych osobach w czasie i na różnych platformach, gdy korzystają z tych platform lub wchodzą w interakcje z nimi. Osoby fizyczne mogą przekazywać informacje bezpośrednio w naszych Witrynach lub na platformach obsługiwanych przez strony trzecie lub poprzez interakcję z nami, nasze reklamy lub wiadomości e-mail otrzymywane od nas lub od stron trzecich. Możemy używać specjalnych narzędzi, które są powszechnie używane w tym celu, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, tagi, identyfikatory reklam mobilnych, pliki cookie flash i podobne technologie. Możemy mieć dostęp do baz danych zawierających informacje gromadzone przez naszych partnerów biznesowych.

Informacje, które zbieramy lub osoba trzecia, pozwalają nam dowiedzieć się, jakie zakupy dokonała osoba, jakie reklamy lub treści osoba widzi, w których reklamach lub linkach osoba ta kliknie oraz inne działania, które dana osoba podejmuje w naszych Witrynach lub w odpowiedzi na nasze wiadomości e-mail lub podczas odwiedzania lub korzystania z platform stron trzecich.

My lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, wykorzystujemy informacje zebrane w sposób opisany powyżej, aby zrozumieć różne działania i zachowania naszych klientów, odwiedzających Witrynę i innych. My lub te osoby trzecie robimy to z wielu powodów, w tym: w celu rozpoznania nowych lub wcześniejszych odwiedzających nasze Strony; prezentować bardziej spersonalizowane treści; w celu zapewnienia bardziej przydatnych i trafnych reklam - na przykład, jeśli wiemy, jakie reklamy są wyświetlane, możemy spróbować nie wyświetlać Ci tych samych reklam wielokrotnie; w celu identyfikacji odwiedzających na różnych urządzeniach, kanałach sprzedaży, witrynach i witrynach stron trzecich, lub w celu wyświetlania lub wysyłania spersonalizowanych lub ukierunkowanych reklam i innych niestandardowych treści, które są bardziej ukierunkowane na postrzegane zainteresowanie danej osoby produktami lub usługami podobnymi do tych, które oferujemy.

Nasze reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane w wiadomościach e-mail lub na platformach stron trzecich. Możemy wyświetlać te reklamy dotyczące naszych produktów lub usług lub wysyłać komunikaty handlowe bezpośrednio sami lub za pośrednictwem tych stron trzecich.

Odwiedzający mogą zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach przez sieci reklamowe, które mogą być dostarczane do nich na naszej platformie i innych stronach internetowych, odwiedzając następujące witryny: http://www.aboutads.info/consumers ; i http://www.networkadvertising.org . Dzięki tym funkcjom użytkownik może zrezygnować z wielu - ale nie wszystkich - działań reklamowych opartych na zainteresowaniach, w które angażujemy się my lub osoby trzecie.

8. Pliki cookie stron trzecich

Zezwalamy stronom trzecim, z którymi mamy odrębną umowę, na wykorzystywanie plików cookie i innych technologii w celu gromadzenia informacji o tym, jak korzystasz z Witryny. Tymi stronami trzecimi są (1) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje podczas przeglądania lub interakcji z jedną z ich reklam w Witrynie; oraz (2) sieci reklamowe, które zbierają informacje o twoich zainteresowaniach podczas przeglądania lub interakcji z jedną z ich reklam.

Informacje zebrane przez te strony trzecie są wykorzystywane do przewidywania twoich zainteresowań lub preferencji, aby mogły wyświetlać reklamy lub materiały promocyjne na tej stronie i na innych stronach w Internecie, dostosowane do twoich widocznych zainteresowań.

Partnerzy biznesowi i sieci reklamowe, które wyświetlają reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach, mają ograniczony dostęp do niewielkiej ilości informacji o Twoim profilu i urządzeniu, co jest niezbędne do wyświetlania reklam dostosowanych do twoich widocznych zainteresowań. Możliwe, że wykorzystają tę niewielką ilość informacji w innych witrynach lub usługach.

Nie udostępniamy tym stronom trzecim żadnych informacji, które mogłyby łatwo Cię zidentyfikować (takich jak adres e-mail); te osoby trzecie mogą jednak mieć dostęp do informacji o twoim urządzeniu (takich jak adres IP lub adres MAC). Nie mamy dostępu ani kontroli nad technologiami, z których te strony trzecie mogą korzystać w celu gromadzenia informacji o twoich zainteresowaniach, a praktyki informacyjne tych stron trzecich nie są objęte niniejszą Informacją o prywatności. Poza omówieniem w tym dokumencie nie mamy kontroli nad tymi stronami trzecimi.

W Witrynie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

  1. Strictly necessary/essential cookies - These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for cannot be provided.
  2. Performance cookies - These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages.
  3. Functionality cookies - These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog.
  4. Ciasteczka reklamowe i komunikacyjne ukierunkowane behawioralnie - te pliki cookie służą do wyświetlania reklam i wiadomości bardziej odpowiednich dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy lub wiadomości, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i komunikacyjnych. Zapamiętują, że odwiedziłeś witrynę, a te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy lub dostawcy usług przesyłania wiadomości. Dość często ukierunkowane lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością witryny udostępnianą przez inną organizację.

W Witrynie wykorzystywane są następujące pliki cookie:

9. Prywatność nieletnich i dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest szczególnie ważna. Nasza usługa nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 18 i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 bez uzyskania zgody rodziców. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj z Usługi ani nie uzyskuj do niej dostępu w żadnym momencie ani w żaden sposób. Jeśli dowiemy się, że Dane osobowe zostały zebrane w Serwisie od osób poniżej 18 lat i bez możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat uzyskało konto w usłudze, możesz powiadomić nas o tym w info@procurementflow.com i poprosić o usunięcie danych osobowych tego dziecka z naszych systemów.

Usługa nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich i nie jest przeznaczona do publikowania treści w celu publicznego udostępniania lub znajomych. W zakresie, w jakim małoletni opublikował takie treści w Usłudze, małoletni ma prawo do usunięcia lub usunięcia tych treści przy użyciu opcji usuwania lub usuwania wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się z nami, jak wskazano w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Należy pamiętać, że chociaż oferujemy taką możliwość usuwania, usunięcie treści może nie zapewnić całkowitego lub kompleksowego usunięcia tych treści lub informacji.

10. OCHRONA DANYCH

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam informacje, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz każdą inną niezgodną z prawem formą przetwarzania Danych osobowych w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem oraz inne mechanizmy kontroli dostępu i uwierzytelniania. Używamy technologii SSL do szyfrowania danych podczas transmisji przez publiczny Internet, a także stosujemy funkcje zabezpieczeń warstwy aplikacji w celu dalszej anonimizacji danych osobowych.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani elektroniczna pamięć masowa nie jest 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz lub przechowujesz w Usłudze, i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone z powodu naruszenia naszych fizycznych, technicznych lub zarządczych zabezpieczeń. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami, jak określono w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, poinformujemy Cię o wystąpieniu naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

11. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Dane Osobowe zebrane od Użytkownika tak długo, jak długo konto Użytkownika jest aktywne lub w inny sposób przez ograniczony okres czasu, dopóki potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których je pierwotnie zgromadziliśmy, chyba że jest to wymagane przez prawo . Będziemy przechowywać i wykorzystywać informacje w razie potrzeby w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów w następujący sposób:

  • zawartość zamkniętych kont jest usuwana w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia,
  • kopie zapasowe są przechowywane przez 3 miesięcy,
  • informacje rozliczeniowe są przechowywane przez okres 7 lat od momentu ich przekazania do przepływu zamówień zgodnie z estońskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków,
  • informacje o transakcjach prawnych między klientem a przepływem zamówień są przechowywane przez okres 10 lat od momentu ich dostarczenia do przepływu zamówień zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia określonym dla roszczeń cywilnych w estońskiej części ogólnej ustawy Kodeks cywilny.

12. Ustawienia

Chociaż możemy zezwolić Ci na dostosowanie ustawień prywatności w celu ograniczenia dostępu do niektórych Danych osobowych, pamiętaj, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa w Serwisie. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym możesz udostępnić swoje informacje. Ponadto, nawet po usunięciu informacji opublikowanych w Usłudze, usługi buforowania i archiwizacji mogły zapisać te informacje, a inni użytkownicy lub osoby trzecie mogły skopiować lub przechowywać informacje dostępne w Usłudze. Nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje, które zamieszczasz lub przesyłasz do Usługi, nie będą przeglądane przez osoby nieupoważnione.

13. Transfer danych

Możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem Usług, w scentralizowanych bazach danych zlokalizowanych w UE. UE może nie mieć takich samych ram ochrony danych jak kraj, z którego możesz korzystać z Usług. Gdy przesyłamy Dane osobowe do UE, będziemy je chronić zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

14. Zagraniczni wizytatorzy

Usługa jest hostowana w UE. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Usługi z USA lub innych regionów świata z przepisami dotyczącymi gromadzenia danych i korzystania, które mogą różnić się od prawa UE, pamiętaj, że przenosisz Dane Klienta i Dane Osobowe poza te regiony do UE w celu przechowywanie i przetwarzanie. Możemy również przekazywać Twoje dane z UE do innych krajów lub regionów w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych, realizacją Twoich żądań i obsługą Usługi. Udostępniając wszelkie informacje, w tym Dane klienta i Dane osobowe, w Usłudze lub w niej, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie.

15. Administrator danych i procesor danych

Przetwarzanie zamówień nie jest właścicielem, nie kontroluje ani nie kieruje wykorzystaniem jakichkolwiek danych klienta przechowywanych lub przetwarzanych przez klienta lub użytkownika za pośrednictwem usługi. Tylko Klient lub Użytkownicy są uprawnieni do uzyskiwania dostępu, pobierania i kierowania wykorzystaniem takich Danych klienta. Przepływ zamówień jest w dużej mierze nieświadomy tego, jakie Dane Klienta są faktycznie przechowywane lub udostępniane przez Klienta lub Użytkownika w Usłudze i nie uzyskuje bezpośredniego dostępu do takich Danych Klienta, z wyjątkiem przypadków upoważnionych przez Klienta lub koniecznych do świadczenia Usług na rzecz Klienta i jego Użytkownicy

Ponieważ przepływ zamówień nie gromadzi ani nie określa wykorzystania jakichkolwiek danych osobowych zawartych w danych klienta i ponieważ nie określa celów, dla których takie dane osobowe są gromadzone, sposobów gromadzenia takich danych osobowych ani wykorzystania takich danych osobowych , Przepływ zamówień nie działa jako administrator danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych („rozporządzenie UE 2016 / 679, zwanym dalej„ RODO ”) i nie ma związanych z tym obowiązków wynikających z RODO. Przepływ zamówień należy traktować wyłącznie jako podmiot przetwarzający w imieniu jego Klientów i Użytkowników, jeśli chodzi o wszelkie Dane Klienta zawierające Dane Osobowe, które podlegają wymaganiom RODO. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności, przepływ zamówień nie powoduje niezależnie przenoszenia danych klienta zawierających dane osobowe przechowywane w związku z usługami lub udostępniania ich stronom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać takie dane w imieniu działu zakupów Flow w związku ze świadczeniem usług przez Procurement Flow na rzecz klientów. Takie działania są wykonywane lub autoryzowane tylko przez odpowiedniego Klienta lub Użytkownika.

Klient lub Użytkownik jest administratorem danych zgodnie z rozporządzeniem dla wszelkich danych klienta zawierających dane osobowe, co oznacza, że taka strona kontroluje sposób, w jaki takie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane, a także określenie celów i sposobów przetwarzania takich danych osobowych Dane.

Przetwarzanie zamówień nie jest odpowiedzialne za treść danych osobowych zawartych w danych klienta lub innych informacjach przechowywanych na jego serwerach (lub serwerach podwykonawców) według uznania klienta lub użytkownika, ani też nie jest odpowiedzialny za przepływ zamówień Klient lub Użytkownik gromadzi, obsługuje ujawnianie, rozpowszechnia lub w inny sposób przetwarza takie informacje.

16. Zmiany i aktualizacje niniejszej polityki

Okresowo odwiedzaj tę stronę, aby mieć świadomość wszelkich zmian w niniejszych Zasadach, które możemy okresowo aktualizować. Jeśli zmodyfikujemy Politykę, udostępnimy ją za pośrednictwem Usługi i wskażemy datę ostatniej zmiany oraz będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów. Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz aktualną wersję Polityki.

17. Jak się z nami skontaktować

Prosimy o kontakt z wszelkimi pytaniami lub komentarzami na temat niniejszej Polityki, danych osobowych, naszych praktyk w zakresie wykorzystywania i ujawniania informacji lub opcji zgody przez e-mail na support@procurementflow.com

Ostatnia aktualizacja: luty 1, 2019

DeutschFrançaisItalianoEspañolPortuguêsčeština한국어PolskiالعربيةSlovenePortuguêsBahasa IndonesiaภาษาไทยEnglish